1
2
3
4
1

Videodetekcia / Bezdrôtová detekcia Sensys

2

Radič RS 4S

3

Aktívna preferencia MHD

4

Detekcia pomocou indukčných slučiek

Cestná dopravná signalizácia

Riadenie dopravy v mestách prináša so sebou problémy:
  • bezpečnosti cestnej premávky

  • plynulosti cestnej premávky

  • priepustnosti komunikácií

  • preferencie MHD

  • preferencie záchranných zložiek

  • priestorových obmedzení

  • nedostatku dostupných finančných zdrojov

Spoločnosť ALAM s.r.o. skúma trh a dostupné produkty a ponúka vám systémy riadenia dopravy, ktoré vám pomôžu vyriešiť väčšinu uvedených problémov.

Ponúkame vám systémy od spoločnosti CROSS ZLÍN, ktoré vám pomôžu zvýšiť priepustnosť komunikácií bez nákladného rozširovania počtu jazdných pruhov.

Ponúknuté riešenia sa vyznačujú inovatívnosťou, spoľahlivosťou, dlhou životnosťou a najmä výhodným pomerom ceny a úžitkových vlastností.

Spoločnosť ALAM má vo svojich radoch zamestnancov, ktorí sa problematikou riadenia dopravy zaoberajú viac ako 25 rokov a v spoločnosti ALAM sú od samého začiatku roku 2002. Skúsenosťami a najmä inovatívnymi riešeniami sme pomohli vyriešiť najcitlivejšie časti riadenie dopravy pomocou dynamicky riadených systémov takmer v každom okresnom alebo krajskom meste na Slovensku.

ALAM používa pre inteligentné riadenie dopravy v mestskom prostredí najnovšie poznatky a poskytuje tým najvýhodnejšie riešenia pre optimalizáciu cestnej premávky v meste.

Decentralizovaná filozofia radičov CROSS umožňuje implementáciu adaptívneho a dynamického riadenia dopravy i v menších mestách s obmedzeným rozpočtom.

Ponúkame vám:

Radič CROSS RS 4 pre moderné križovatky v meste

Radič CDS CROSS RS 4S pre chodecký prechod (prechod pre chodcov)