Radič CDS CROSS RS 4S pre chodecký prechod

Dostupný a jednoduchý, napriek tomu plne vybavený Radič CROSS RS 4S je zjednodušenou verziou radiča CROSS RS 4 pre účely zabezpečenia chodeckých prechodov.

HLAVNÉ VÝHODY

 • Pevný signálny plán
 • Dopravne závislé  riadenie (pevne zadaná, premenná skladba a poradie fáz, voľná tvorba fáz a voľná tvorba signálneho plánu na základe prednastavených kritérií)
 • Tzv. „nočná celočervená prevádzka“ – kontrolný režim, kedy signál Voľno je realizovaný len pre tú signálnu skupinu, kde bol zaregistrovaný  požiadavkám detektoru
 • Preferencie MHD (aktívne, pasívne, podmienené, absolútne)
 • Preferencie IZS v 15 prednastaviteľných trasách
 • Špeciálne logické možnosti programovania pomocou kódu užívateľa (užívateľ definuje dopravné chovanie pomocou špeciálnych funkcií)
 • Tvorba pevných signálnych plánov pomocou štandardizovaného popisu
 • Tvorba dopravne závislého riadenia pomocou vývojových diagramov podľa HBS 2001
 • Spĺňa požiadavky EN 12675 a HD 638S1/VDE 0832-100

MOŽNOSTI PROGRAMOVANIA

 • CROSS PTC: konfiguračný nástroj pre definíciu technických a dopravných parametrov radiča
 • LISA+: dopravne inžiniersky SW, možnosť tvorby dopravnej  a závislej logiky pomocou vývojových diagramov generujúci definíciu radiča CDS

PREPOJITELNOSŤ Radič CDS– Radič CDS

 • Štandardná interface  protokol CROSS
 • Protokol AŽD
 • Paralelná zbernica s definovanými signálmi
 • Synchronizácia na základe presného času (GPS)

Prepojitelnosť radič CDS– Mestská dopravná riadiaca ústredňa (TM-Cent)

 • Štandardná interface protokol CROSS
 • OCIT®  protokol

* OCIT ®– je registrovaná ochranná známka firiem Dambach, Siemens, Signalbau Huber, STOYE a Stuhrenberg