1
2
3
4
5
1

Senzor pre meranie rozmerov vozidiel

2

Systém rozpoznávanie ŠPZ

3

Riadiaca jednotka CROSSWIM

4

Premenná dopravná značka

5

Predselekcia pre následné riešenie priestupku na mieste

Váženie počas jazdy

Stavba, údržba a obsluha pozemných komunikácií je v závislosti od ich kategórie obvykle veľmi nákladná. Každý správca pozemnej komunikácie má obvykle záujem, aby životnosť komunikácie bola čo najdlhšia.

Každá komunikácia je naprojektovaná pre konkrétne návrhové zaťaženie. Každé prekročenie tohto zaťaženia, najmä jeho dlhodobé opakované prekračovanie sa rozhodujúcim spôsobom premieta do zníženia životnosti každej pozemnej komunikácie.

Rozhodujúcim spôsobom sa na poškodzovaní cestnej siete a tým na znižovaní životnosti pozemných komunikácií, podieľa preťaženosť kamiónov, nesprávne a nerovnomerné uloženie ich nákladu a to aj v súvislosti s ich prípadnou neprimerane vysokou rýchlosťou.

Nedovolená rýchlosť všetkých vozidiel pritom negatívne vplýva na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky (viď napr. nehody).

ALAM s.r.o. vám ponúka osvedčené a progresívne riešenia spoločnosti CROSS, ktoré vám môžu pomôcť získať potrebné informácie o tých, ktorí svojimi vozidlami cesty poškodzujú, alebo inak ohrozujú bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Spoločnosť CROSS je výrobcom presných a spoľahlivých systémov:
  • pre automatické sčítanie a klasifikáciu vozidiel
  • pre váženie vozidiel počas jazdy, ktoré je možné nasadiť v širokom spektre aplikácií rôznych cestných infraštruktúr, aj pri extrémnom zaťažení.
Spolu so systémom kamier pre rozpoznávanie registračných značiek vozidiel sú tak k dispozícii najlepšie systémy:
  • pre jednoduché zistenie počtu, rýchlostí a kategórií okoloidúcich vozidiel,
  • pre detekciu preťažených vozidiel,
  • pre výber mýta.
Ponúkame vám:

Automatický sčítač dopravy CROSS ASD 3, určený pre sčítanie (počet, rýchlosť) a klasifikáciu vozidiel (kategória vozidla)

Vážiaci systém CROSS WIM pre automatické váženie vozidiel počas jazdy, v širokom rozsahu rýchlostí, v ľubovoľnom počte jazdných pruhov