1
2
3
4
1

Parkovací navigačný systém

2

Kamera LPR

3

Návestidlo

4

Navigačný a informačný panel

Navigačný parkovací systém

Často býva problém nájsť voľné parkovacie miesto najmä na veľkých podzemných parkovacích plochách a v parkovacích domoch, ale aj na veľkých parkoviskách obchodných centier v exteriéri.

Viacero vodičov obvykle súčasne „krúži“ po parkovacej ploche, márne hľadajúc voľné miesta, ktorých počet zvykne oznamovať informačná tabuľa pri vstupe na parkovisko.

Zdĺhavé hľadanie voľného parkovacieho miesta zvyšuje nervozitu vodiča, riziko a pravdepodobnosť nehody. Vodič zbytočne ohrozuje chodcov – zákazníkov obchodného centra, ktorí sa necítia bezpečne ani príjemne.

Zdĺhavé hľadanie voľného parkovacieho miesta prispieva k zvýšenej spotrebe palív a tým k tvorbe výfukových splodín v uzavretom priestore. Vedie to k zvýšenej  požiadavke na činnosť vzduchotechniky, čím sa zvyšujú náklady na prevádzku parkoviska.

ALAM s.r.o. prináša svojim zákazníkom výhodné riešenia na vyhľadanie voľného parkovacieho miesta, moderné navigačné parkovacie systémy.

Keď klienti hľadajú voľné parkovacie miesta, systémy automaticky vedú vozidlá priamo k nim, s použitím informačných panelov.

Týmto spôsobom:
  • Optimalizujú využitie voľných parkovacích miest

  • Minimalizujú dobu, ktorú klient investuje do hľadania voľného miesta

  • Prispievajú ku zníženiu spotreby palív

  • Prispievajú ku zníženiu výfukových splodín

  • Šetria náklady na vzduchotechniku

  • Pomáhajú skvalitniť osvetlenie a znižovať náklady naň, zavedením úsporných osvetľovacích telies priamo v rámci navigačného parkovacieho systému

ALAM s.r.o. vám výhodne ponúka výhodné riešenie na vyhľadanie voľného parkovacieho miesta, od svetového lídra v tejto oblasti:

Moderný navigačný parkovací systém PARKHELP

Dopravné systémy: