Radič CROSS RS 4

je adaptívny radič CDS najnovšej generácie, ktorý spĺňa všetky požiadavky pre moderné riadenie križovatiek v meste. Radič CROSS RS 4 sa vyznačuje vysokou spoľahlivosťou, bezporuchovosťou, jednoduchou obsluhou.

HLAVNÉ VÝHODY

 • Pevný signálny plán
 • Dopravne závislé riadenie (pevné i pružné prechody, voľná tvorba fáz a voľná tvorba signálneho plánu na základe prednastavených kritérií)
 • Tzv. „nočná celočervená prevádzka“ –kontrolný režim, kedy signál Voľno je realizovaný len pre tú signálnu skupinu, kde požiadavka detektoru bola zaregistrovaná RS 4P
 • Preferencie MHD (aktívne, pasívne, podmienené, absolútne)
 • Preferencie IZS v 15 prednastavených trasách
 • Špeciálne logické možnosti programovania pomocou kódu užívateľa (užívateľ definuje dopravné chovanie pomocou špeciálnych funkcií)
 • Tvorba pevných signálnych plánov pomocou šdandardizovaného popisu
 • Tvorba dopravne závislého riadenia pomocou vývojových diagramov podľa normy HBS 2011
 • Spĺňa požiadavky EN 12675 a HD 638 S1/VDE 0832-100

MOŽNOSTI PROGRAMOVANIA

 • CROSS PTC:konfiguračný nástroj pre definíciu technických a dopravných parametrov radiča
 • LISA+: dopravne inžiniersky SW s možnosťou použitia preddefinovaných parametrov a logiky, generuje definíciu radiča CDS

PREPOJITEĽNOSŤ  RADIČ  CDS– RADIČ  CDS

 • Štandardná interface protokol CROSS
 • protokol AŽD
 • paralelná zbernica s definovanými signálmi
 • synchronizácia na základe presného času /GPS/

PREPOJITELNOSŤ RADIČ CDS – Mestská dopravná riadiaca ústredňa (TM-Cent)

 • Štandardná interface protokol CROSS
 • *OCIT® protokol
*OCIT® je registrovaná ochranná známka firiem Dambach, Siemens, Signalbau Huber, STOYE a Stuhrenberg.