Nadstavbový grafický systém C4 (pre systémy EPS, EZS, CCTV a pod.)

Integračný bezpečnostný systém C4 poskytuje užívateľovi rozsiahle nástroje pre:

  • Centrálnu správu bezpečnostných zariadení
  • Vizualizáciu a monitoring zariadení
  • Automatizáciu bezpečnostných procesov
  • Analýzu a vyhodnocovanie bezpečnostných informácií
  • Centrálny identity manažment
  • Podporu krízového manažmentu

Systém C4 je otvorený modulárny systém, ktorý umožňuje navrhnúť inštaláciu podľa požiadaviek zákazníka, od jednoduchých – monitorujúcich jednu samostatnú budovu, po robustné riešenia monitorujúce rôzne bezpečnostné zariadenia veľkej organizácie vo všetkých jej objektoch bez ohľadu na vzdialenosť.