Služby

Usilujeme sa správne chápať potreby našich zákazníkov a popri rôznych produktoch a komplexných systémových riešeniach im ponúkame aj naše služby:

  • Projekčná činnosť (PD všetkých stupňov), napr. štúdia, projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, projektová dokumentácia pre realizáciu, projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia

  • Inžinierska činnosť

  • Konzultačná činnosť

  • Školenia

  • Geodetické zameranie (pre technologické celky)

  • Kompletná dodávka celého diela (vrátane revíznych správ, programovania, zaškolenia obsluhy, …)

  • Dodávka technických zariadení a ich dielov

  • Záručný a pozáručný servis (servis zabezpečujeme 24 hodín denne po celý rok)

  • Údržba (technických zariadení, systémových celkov)