Invipo

InVipo je pružná a otvorená platforma pre integráciu technológií, systémov a služieb v mestách a na cestách.
Nezáleží na tom, aký veľký projekt potrebujete riadiť. Invipo prepája dáta z rôznych technológií a systémov v jeden celok, a ponúkajú tak prehľadné sledovanie výstupov a ich efektívne riadenie.

Výhody:
RÝCHLA DODÁVKA A IMPLEMENTÁCIA

INTUITÍVNE UŽÍVATEĽSKÉ PROSTREDIE
OTVORENÉ ROZHRANIE PRE INTEGRÁCIU
FLEXIBILNÉ A PRISPÔSOBITEĽNÉ
UŽÍVATEĽSKÉ SCENÁRE

Izmir funguje na platforme Invipo

Mesto Izmir je tretie najväčšie mesto v Turecku s viac než 4 miliónmi obyvateľov v celej aglomerácii. Platforma Invipo v meste monitoruje a riadi viac než 4 000 zariadení.

Informácie o projekte:
400

Radičov svetelnej signalizácie

1500

Monitorovaných autobusov mestskej hromadnej dopravy

110

Mestských kamier

100

Tabúľ premenlivého dopravného značenia

130

Systémov na sledovanie vjazdu do peších zón

 • Odštartované v roku 2014
 • Dokončené v roku 2016
 • Najväčší ITS projekt v regióne a najväčší svojím významom na svete
 • Dispečerské pracovisko na riadenie dopravy 24/7
 • 110 systémov na detekciu parkovacích priestupkov
 • 100 systémov na detekciu jazdy na červenú
 • 100 sčítačov dopravy
 • 30 monitorovaných vonkajších a vnútorných parkovísk

Platforma Invipo:

 • Prevádzkované v TOROS private cloud prostredí

 • Kompletne virtualizovaná infraštruktúra

 • Centrálny zber, validácia a ukladanie veľkého objemu dát

 • Systém posielania správ v reálnom čase

 • Komplexný systém na riadenie interoperability medzi zariadeniami

 • API pre integráciu dodávateľov tretích strán

 • 15 na mieru pripravených aplikácií a modelov pre dispečerov, operátorov, zastupiteľov mesta a občanov