1
2
3
4
5
6
7
8
1

Závora
CROSS AZN

2

Výjazdový terminál
CROSS VT

3

Príjazdový terminál
CROSS PT

4

Platobný terminál
CROSS APTM

5

Parkovací automat
CROSS APTL

6

Parkovací automat
CROSS APTL

7

Kamera LPR

8

Návestidlo, informačný a navigačný panel

Parkovacie systémy

Stúpajúca motorizácia a s tým súvisiaci rast počtu automobilov prináša najmä v mestách potrebu nájsť pre ne vhodné parkovacie plochy. Tie sa stávajú nedostatkovými a ich využívanie sa stále častejšie reguluje a spoplatňuje.

Pre reguláciu vjazdu vozidiel na parkovaciu plochu (otvorenú, krytú, v parkovacích domoch a pod.) sa popri zamestnancoch stále viac využívajú závorové parkovacie systémy. Ich nasadenie kladie vysoké nároky na ich robustnosť, odolnosť voči náhodnému poškodeniu, či vandalizmu. Význam tejto požiadavky vzrastá u automatických pokladní (platobných terminálov), ktoré obvykle tvoria integrovanú súčasť závorových parkovacích systémov, ale inokedy môžu byť výhodne používané samostatne, pre nezávislý predaj lístkov, vstupeniek a pod.

ALAM s.r.o. vám výhodne ponúka spoľahlivé riešenia na mieru, podľa vašich potrieb, od renomovaného výrobcu CROSS:

  • Závorové parkovacie systémy CROSSPARK pre efektívnu prevádzku parkovísk na parkovacích plochách s regulovaným vstupom a využívaním.

  • Automatické pokladne CROSS APT (platobné terminály) určené:

    • ako súčasť parkovacích systémov
    • samostatne pre nezávislé platobné riešenia, napr. pri predaji lístkov a vstupeniek na športové, kultúrne a iné podujatia, do múzeí, vlakov, autobusov a i.

Závorový parkovací systém CROSSPARK je charakteristický širokými možnosťami použitia a vysokou spoľahlivosťou pri extrémnom zaťažení.

Automatický platobný terminál CROSS APT je možné použiť ako súčasť parkovacieho systému CROSSPARK, alebo aj samostatne, ako univerzálny platobný terminál pre výdaj a platbu vstupeniek, cestovných lístkov atď.