Bezpečnostné systémy

Máme dlhoročné skúsenosti v  bezpečnostných systémoch.
Chránime vaše hodnoty!

Ponúkame vám:
  • poradenstvo pri hľadaní optimálneho riešenia
  • spoluprácu pri príprave projektovej dokumentácie (PD) všetkých stupňov, vrátane prevádzkovej dokumentácie
  • realizáciu projektov
  • dodávku celého diela, alebo jeho časti
  • zaškolenie obsluhy zariadení
  • záručný aj pozáručný servis
  • dlhodobé partnerstvo
Garantujeme vám:
  • dodávku riešení na vysokej technickej úrovni
  • možnosť ďalšieho rozširovania a úprav dodaných systémov, podľa toho, ako sa v budúcnosti budú meniť Vaše očakávania
  • efektívnu ochranu Vašich hodnôt