1
1

Videodetekcia

Pavis

Detekcia priestupkov pri parkovaní na ulici

CROSS Pavis je systém na detekciu nedovoleného parkovania. Slúži k jednoduchému efektívnemu monitorovaniu parkujúcich vozidiel na vybraných, presne definovaných zónach, napr. so zákazom zastavenia či státia s obmedzenou dobou parkovania.

CROSS Pavis generuje jednoznačný zoznam priestupkov s presným časovým razítkom a fotodokumentáciou. Všetko prebieha v on-line režime a centrálne uložené záznamy sú ihneď k dispozícii pre nadstavbové aplikácie na priestupkové konania vrátane možnosti automatizovaného generovania pokút. Vďaka webovému klientovi na mobilné zariadenie je možné systém prevádzkovať tiež priamo v teréne pre priestupkové konanie na ulici.

Voľné a prejazdné ulice v mestách

Ako to funguje?

CROSS Pavis je systém založený na detekcii premávky na ulici, keď kamera sníma vyhradený úsek. V tomto úseku sú definované zóny, v ktorých je zakázané parkovať alebo je parkovanie nejakým spôsobom obmedzené. Každý pohyb vozidiel v týchto zónach je monitorovaný a vyhodnocovaný. V prípade, že je rozpoznaný dopravný priestupok „zakázané parkovanie“, je táto udalosť zaznamenaná a dokumentovaná. Na identifikáciu vozidiel je využívaný systém rozpoznávania evidenčných čísiel.

Typické situácie, ktoré cross pavis postihuje:
 • parkovanie na zákaze zastavenia a státia
 • státie na prechode, na chodníku, vo vjazde, na zastávke MHD a pod.
 • neoprávnené parkovanie vo vyhradených zónach
 • prekročenie časového limitu parkovania
Cross Pavis je cestou pre:
 • voľné a prejazdné cesty
 • zvýšenie bezpečnosti v uliciach
 • zaistenie podmienok na ľahšie poskytovanie verejných služieb – MHD, taxi, odvoz odpadu, prejazd vozidiel záchranných zložiek a pod.
 • ochranu privátnych a rezervovaných parkovacích miest
 • lepšiu dostupnosť exponovaných parkovacích lokalít (napr. možnosť časovo obmedzeného parkovania v centrách miest)
Základné funkcie systému:
 • Automatické generovanie zoznamu priestupkov

 • Podrobná a preukázateľná dokumentácia priestupkov (priestupkový protokol a fotodokumentácia)

 • Nastavenie časových limitov

 • Možnosť definovania tzv. white listu

 • Otvorený dátový formát

 • Plná funkčnosť i pri krátkodobom výpadku dátovej konektivity

Referencie systému CROSS PAVIS v meste Izmir, Turecko

200k

Vozidiel denne

2000

priestupkov denne

24/7

Režím

Inštalácia systému CROSS Pavis je súčasťou jedného z najväčších európskych ITS projektov realizovaného pre turecké mesto Izmir (4,5 mil. obyvateľov). Aktuálne je systém v prevádzke predovšetkým v centrálnej časti mesta na 34 staniciach z celkového počtu 116 a monitoruje 10 oblastí.

V súčasnosti tak CROSS Pavis rozpoznáva 200 tisíc vozidiel denne a v exponované dni generuje viac než 2 000 priestupkov.

Systém monitoruje parkovanie či zastavenie v režime 24/7. Zvlášť požiadavkou zákazníka bol monitoring parkovania či zastavenia na prechodoch pre chodcov, parkovanie na chodníku, na miestach pre vozidlá taxi, pri hydrantoch či na autobusových zastávkach. Okrem toho bola do systému CROSS Pavis doplnená funkcia na monitoring a detekciu zakázaného státia a parkovania v jazdnom pruhu (tzv. v druhej rade).