CROSS WIM

Vážiaci systém CROSS WIM umožňuje meranie v širokom rozsahu rýchlostí a umožňuje vykonávať váženie vozidiel v ľubovoľnom počte jazdných pruhov.

Vážiaci systém CROSS WIM je otvorený a modulárny systém a môže slúžiť ako OEM súčasť ľubovoľného nadradeného systému.

KĽÚČOVÉ  VLASTNOSTI

 • Meranie hmotnosti vozidiel už od veľmi nízkych rýchlostí / 3 km/h/ až po vysoké rýchlosti /250 km/h/ pri rôznej  konfigurácii senzorov, vrátane presiahnutej verzie
 • Detekcia vozidiel v dopravnom prúde priamo za jazdy až pre 6 jazdných pruhov v jednom smere, vrátane prejazdov vozidiel medzi pruhmi, správna detekcia a meranie hmotnosti vozidiel pokiaľ idú medzi pruhmi a pri všetkých neštandardných prejazdoch vozidiel /medzi senzormi, čiastočne cez senzory alebo prechádzaním medzi jazdnými pruhmi/
 • meranie zaťaženia jednotlivých kolies i dvojmontáží na každej strane nápravy umožňuje detekciu vozidla s nerovnomerným rozložením nákladu
 • hmotnosť každej nápravy  a celková hmotnosť vozidla sú zobrazované lokálne alebo vo vzdialenosti s rozlíšením 10 kg
 • Otvorený a plne modulárny systém – každý jazdný pruh má samostatnú jednotku pre spracovanie údajov zo senzorov
 • K dispozícii sú OEM verzia  pre integráciu do nadriadených systémov, je zaistená kompatibilita so širokou škálou systémov kamier LPR a systém umožňuje pripojenie i ďalších zariadení, ako sú kamerové systémy pre odstavné pruhy, ovládanie premenných dopravných značiek pre zobrazenie RZ/SPZ preťažených vozidiel.
 • Vysoká spoľahlivosť i za sťažených klimatických podmienok
 • Validita merania s uvedením spoľahlivosti nameraných údajov
 • Detekcia manévru vozidiel v mieste merania

HLAVNÉ  VÝHODY

 • Jeden systém pre rýchlosti od 3 km/h až do 250 km/h
 • Vysoká presnosť merania vozidiel priamo za jazdy
 • Unikátne parametre „validita merania“ a „detekcia manévru“
 • Prispôsobiteľná kategorizácia vozidiel

KĽÚČOVÉ  SOFTWAROVÉ  VLASTNOSTI

 • Prehľadné grafické symboly pre identifikáciu kategórie vozidiel alebo preťažených vozidiel
 • On-line a off-line prístup  k dátam
 • História s možnosťou vyhľadávania opakovane preťažovaných vozidiel
 • Štatistické vyhodnocovanie údajov o prevádzke
 • Široké prispôsobenie, vrátane nastaviteľných filtrov
 • Diaľkový dohľad a správa
 • Export dát všeobecne rozšírených formátov dát /MS Excel/
 • Databáza častých priestupkov
 • Diaľkový a miestny prístup
 • Viacjazyčný software – rýchla a ľahká jazyková lokalizácia
 • Nastavenie práv jednotlivým užívateľom