CROSS ASD 3

Automatický sčítač dopravy CROSS ASD 3 je určený pre sčítanie a klasifikáciu vozidiel.

CROSS ASD 3 pomocou dvojice indukčných slučiek detekuje a vyhodnocuje počty, rýchlosť a kategóriu okoloidúcich vozidiel osobitne pre každý jazdný pruh.

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI

 • Vysoká spoľahlivosť i za sťažených klimatických podmienok
 • Automatické vyváženie systému
 • Plynulé vyrovnávanie frekvenčných odchýlok k vylúčeniu okolitých vplyvov
 • Registrácia a klasifikácia vozidiel v oboch smeroch
 • Možnosti komunikácie :GSM/GPRS, RS 232, TCP/IP, kábel SOS systému, Wi-Fi, rádio
 • Ľahký export dát do MS Excel

HLAVNÉ  VÝHODY

 • Jednoduchosť a efektivita
 • Spoľahlivý zdroj dopravných dát pre rôzne telematické aplikácie
 • Vysoká presnosť
 • K dispozícii verzia OEM

DOPRAVNÉ  FUNKCIE

 • Týždenný cyklus počtu vozidiel v päťminútových intervaloch pre každú  kategóriu vozidiel
 • Týždenný cyklus priemerných rýchlostí jednotlivých kategórií vozidiel  v hodinových intervaloch
 • Počet vozidiel  v hodinových intervaloch pre každú kategóriu vozidiel
 • Priemerná rýchlosť vozidiel v päťminútových intervaloch
 • Rozlíšenie smeru jazdy
 • Meranie časovej medzery medzi vozidlami
 • Detekcia stojacich alebo pomaly jazdiacich vozidiel

KATEGÓRIA  VOZIDIEL

 • Osobné auto
 • Osobné s prívesom
 • Nákladné auto
 • Nákladné s prívesom
 • Autobus
 • Motorka
 • Dodávka
 • Ťahač s návesom