Systém kontroly vstupu

On-line systém kontroly vstupu (SKV) s využitím bezdotykových kariet nahradzuje kľúčový systém v rámci budovy. Umožňuje definovať karty s generálnymi právomocami, s ľubovoľnými kombináciami miestností i poschodí, aj podľa časových obmedzení.

SKV poskytuje rýchle a presné informácie o pohybe všetkých osôb v budove, ktoré sú ukladané v bezpečnom úložisku údajov (hlavný server, resp. iné). Informácie nie sú uchovávané na kartách!

SKV umožňuje integráciu systému kontroly vstupu s meraním a reguláciou teploty v miestnostiach a reguláciou osvetlenia v budove, riadením toku energií a médií – SV, TUV, elektrickej energie, výmeny vzduchu,…

SKV podporuje spoluprácu a výmenu údajov s ostatnými systémami v budove: EZS, EPS, kamerový systém CCTV, rezervačný systém, parkovací systém a pod.