Dochádzkový systém

Dochádzkový systém (DS) je SW a HW riešenie, ktoré nahrádza ručnú evidenciu dochádzky zamestnancov a umožňuje automatizovať jej spracovanie (viď partneri).

DS môžu byť vybavené rôznymi zariadeniami pre identifikáciu zamestnanca, ktoré sa vzájomne líšia :

 • použitým princípom identifikácie,
 • presnosťou identifikácie (% podielom chybných identifikácií zo všetkých vykonaných identifikácií),
 • rýchlosťou identifikácie (od toho závisí priepustnosť osôb prechádzajúcich kontrolným bodom),
 • odolnosťou proti prípadnému zneužitiu,
 • cenou.

ALAM ponúka svojim zákazníkom riešenia podľa ich požiadaviek, pričom DS ponúka najmä:

 • s dotykovým LCD displejom,
 • s integrovanou čítačkou bezkontaktných kariet,
 • s čítačkou odtlačku prsta.

DS slúži najmä:

 • na zníženie chybovosti pri spracovaní dát,
 • na zjednodušenie spracovania dochádzky zamestnancov pre mzdové oddelenie,
 • na jasný prehľad o dochádzke  zamestnancov pre vedenie.

Výhody dochádzkového systému:

 • úspora financií, keďže zamestnávateľ nebude preplácať čas, ktorý zamestnanec neodpracoval
 • podrobný a aktuálny prehľad dochádzky  zamestnancov
 • zvýšená pracovná  morálka zamestnancov
 • selektovanie problémových zamestnancov a dosiahnutie vyššej efektivity práce
 • zamestnancom zamedzuje neskoré príchody, skoršie odchody, neoprávnené nadčasy, predlžovanie prestávky.