Hlasová signalizácia požiaru (HSP)

Hlasová signalizácia požiaru (HSP) chráni najmä zdravie a životy ľudí. Nainštalovanú Hlasovú signalizáciu požiaru je možné vhodne využiť aj pri organizovaní rôznych spoločenských podujatí, na udelenie pokynov vybraným osobám, alebo na  reprodukciu hudby.

Hlasovú signalizáciu požiaru je možné prepojiť s elektrickou požiarnou signalizáciou (EPS) a tým automatizovať niektoré dôležité činnosti pri vyhlásení požiarneho poplachu a následnej evakuácii.