Elektrický zabezpečovací systém

ALAM s.r.o. navrhuje a dodáva svojim zákazníkom riešenia elektrických zabezpečovacích systémov (EZS), donedávna tzv. „poplachových systémov na hlásenie narušenia (PSN)“., pričom zohľadňuje osobitné požiadavky a špecifiká klienta.

Pri návrhu ponúkame riešenia založené na produktoch renomovaných firiem, pričom zohľadňujeme aj preferencie zákazníka (viď „partneri“)

Systémy spĺňajú aj tie najnáročnejšie kritériá zabezpečenia objektov proti vlámaniu. Sú vhodné od malých objektov až po zložité bankové inštitúcie.

Ponúkame:

  • systém podľa požiadaviek užívateľa, resp. investora, zodpovedajúci pre úroveň zabezpečenia objektu
  • adresovateľný systém
  • štandardné i nadštandardné riešenia
  • grafickú monitorovaciu nadstavbu bezpečnostných systémov EZS