Elektrická požiarna signalizácia

V oblasti elektrickej požiarnej signalizácie pracuje naša spoločnosť so systémami rôznych značiek (viď partneri), pričom zohľadňuje aj preferencie zákazníka.

Tieto systémy sú schopné pokryť požiadavky každého klienta, od tých najjednoduchších riešení a inštalácií až po zložité aplikácie v ťažkom, resp. výbušnom prostredí.

Ponúkame:

  • adresovateľný systém pre malé i veľké a rozsiahle objekty
  • systém podľa výberu užívateľa a potrieb objektu
  • prvky aj do výbušného prostredia
  • nasávací systém
  • tvarovo a dizajnovo vhodné prvky

Komplexnou ponukou oslovujeme vyšších dodávateľov stavieb, investorov, resp. konečných užívateľov.