PARKHELP

Často býva problém nájsť voľné parkovacie miesto najmä na veľkých podzemných parkovacích plochách a v parkovacích domoch, ale aj na veľkých parkoviskách obchodných centier v exteriéri.

Viacero vodičov obvykle súčasne „krúži“ po parkovacej ploche, márne hľadajúc voľné miesta, ktorých počet zvykne oznamovať informačná tabuľa pri vstupe na parkovisko.

Zdĺhavé hľadanie voľného parkovacieho miesta zvyšuje nervozitu vodiča, riziko a pravdepodobnosť nehody, zbytočne ohrozuje chodcov – zákazníkov obchodného centra, ktorí sa necítia bezpečne ani príjemne, prispieva k zvýšenej spotrebe palív a tým k tvorbe výfukových splodín v uzavretom priestore. Vedie to k zvýšenej  požiadavke na činnosť vzduchotechniky, čím sa zvyšujú náklady na prevádzku parkoviska.

ALAM s.r.o. prináša svojim zákazníkom výhodné riešenie na vyhľadanie voľného parkovacieho miesta, moderný navigačný parkovací systém PARKHELP, od španielskeho výrobcu E2S-PARKHELP. Ponúkame tak spoľahlivé riešenie svetového lídra v tejto oblasti, ktoré je v prevádzke vo viac než 40 krajinách sveta a obsluhuje vyše 155000 parkovacích miest.

Keď klient hľadá parkovacie miesto, systém automaticky vedie vozidlo priamo na najbližšie voľné miesto, s použitím informačných panelov ukazujúcich smer k nemu. Týmto spôsobom PARKHELP optimalizuje využitie voľných parkovacích miest a minimalizuje dobu, ktorú klient investuje do hľadania voľného miesta.

PARKHELP používa množstvo informačných panelov, senzorov a pilotých (navádzacích) svetiel, sčítače a software pre správu.