CROSSPARK

Parkovací systém CROSSPARK nájde uplatnenie všade tam, kde je vyžadovaná úplná kontrola nad parkovaním automobilov vo vyhradenom priestore a detailný prehľad o uskutočnených platbách pri spoplatnení parkovania.

Systém CROSSPARK je možné vďaka jeho variabilite použiť ako na malých parkoviskách, tak aj vo veľkých komplexných parkovacích domoch.

HLAVNÉ  VÝHODY

 • Jeden systém pre malé aplikácie a rozsiahle inštalácie
 • Spoľahlivé a ľahko udržiavateľné komponenty
 • Prispôsobiteľná a jednoduchá konfigurácia systému
 • Otvorenosť softwaru umožňuje ľahkú integráciu do nadriadených systémov
 • Ľahká implementácia lokálnych jazykových mutácií
 • Rýchly a dostupný servis s možnosťou vzdialeného dohľadu
 • Možnosť grafického prispôsobenia podľa požiadaviek zákazníka

HLAVNÉ  VÝHODY CROSSPARKU

 • Otvorený princíp čiarového kódu  alebo magnetického prúžku
 • Rezidentný a zľavový systém
 • Účtovné a štatistické funkcie prispôsobiteľné miestnym daňovým predpisom
 • Informácie o obsadenosti
 • Kompletný záznam všetkých udalostí
 • Priebežná diagnostika systému
 • Bezpečnostné opatrenia pre ochranu proti pokusom o zneužití systému
 • Flexibilný software s jednoduchým ovládaním pre obsluhu
 • Viacúrovňové bezpečnostné opatrenia

AUTOMATICKÁ ZÁVORA

 • Jednoduchá, spoľahlivá i v extrémnom zaťažení
 • Možnosť pravého i ľavého upevnenia ramena
 • Osvedčený elektromechanický princíp
 • Maximálna dĺžka ramena 4,5 m
 • Varianty :lomené rameno pre nízky príjazdový profil, kryt s LED majákom, prevádzka cez sériovú linku RS

PRÍJAZDOVÝ  TERMINÁL

 • Ovládanie závory
 • Dispenzor parkovacích lístkov s čiarovým kódom /magnetickým  prúžkom
 • Kapacita lístkov – box na 5000 ks
 • Ľahko čitateľný informačný dvojriadkový LCD dispej
 • Voliteľne bezkontaktná čítačka rezidentných kariet
 • Interkom

VÝJAZDOVÝ  TERMINÁL

 • Ovládanie závory
 • Reader/validátor parkovacích lístkov s čiarovým kódom/magnetickým prúžkom
 • Veľkokapacitný box na použité parkovacie lístky
 • Ľahko čitateľný informačný dvojriadkový LCD displej
 • Voliteľne bezkontaktná čítačka kariet
 • Interkom